Khả năng làm sạch không khí mạnh mẽ nhờ công nghệ cung cấp ion âm Streamer của Daikin - Hàng Nhật Nội Địa
Công nghệ cung cấp ion âm Ion Streamer của máy lọc không khí Daikin là gì ?

Công nghệ cung cấp ion âm Ion Streamer của máy lọc không khí Daikin là gì ?

11:37 chiều |20/06/2019

Công nghệ cung cấp ion âm Ion Streamer của máy lọc không khí Daikin là gì ? Công nghệ Streamer bản chất là quá trình phóng điện plasma trong đó các electron tốc độ cao va ...

Top